Missie

Covida is een waarde-gedragen organisatie. Ze maakt haar opdracht waar door deskundige zorg te bieden.  De toetssteen van goede zorg is het hart en de inzet waarmee zij gegeven wordt. Of met andere woorden "Kwaliteit van leven door professionaliteit én menselijkheid."

Covida draagt, samen met anderen, bij aan een kwaliteitsvol leven voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking.

De wensen van de cliënt zijn het belangrijkst in de keuze van de begeleiding en de zorg, familie en vrienden worden betrokken. Ook vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in. We hebben aandacht zowel voor het persoonlijk welbevinden, als de relaties tot anderen. We bieden zorg op maat.

Onze kijk op mens en relaties is geïnspireerd op het christelijk gedachtengoed en door de systeemtheorie.

De cultuur, het denken en handelen is sterk gedragen door deze gemeenschappelijke visie op mens en zorg en door de bewuste keuze voor (zingevende) waarden.

Waarderende benadering en oplossingsgericht coachen zijn modellen die aanleunen bij ons gedachtengoed en die richting geven in de praktijk van elke dag, zowel in onze menselijke relaties als in onze professionele werking.

 

In onze omgang toont zich dit in

> geloof in het positieve
> samen zoeken naar nieuwe kansen
> vertrouwen en verbondenheid
> warme en zorgzame contacten
> evenwaardigheid
> respect
> dialooggerichtheid


In onze zorg vertaalt zich dit in

> een vraaggerichte ondersteuning
> emancipatorisch werken en streven naar empowerment
> bevorderen van inclusie
> aandacht voor emotionele ontwikkeling
> multidisciplinaire werking en netwerkvorming
> een systematische en onderbouwde zorg


In ons personeelsbeleid resulteert dit in

> Bekwame en gedreven medewerkers...

die hun talenten en deskundigheid inzetten en blijven ontwikkelen.
die regelruimte ervaren en benutten.
die zich verantwoordelijk voelen voor resultaten.

> Teamwerking...

waarbij via overleg en samen handelen de gemeenschappelijke doelen worden gerealiseerd.
waarin zowel taakgerichte als persoonsgerichte aspecten belangrijk zijn.

> een aangepaste en coachende leiderschapsstijl
> een helder kader in de ondersteuning van het personeel


In onze organisatiestructuur en ons management uit zich dit in

> een solide structuur met een centrale en decentrale werking
> ondernemerschap met creatieve maar ook doordachte beslissingen
> opvolging van en werkzaamheid met nieuwe ontwikkelingen
> een aanhoudende zorg voor kwaliteit, steeds gericht op verbetering
> een bewuste communicatievoering
> opbouwende samenwerking met partners

we zoeken
samen
met jou
de beste
ondersteuning
Contactpersoon
(de persoon die info wenst)Zorgvrager
(de persoon waar ik een vraag voor heb)
Voor andere vragen, mail je naar info@covida.be